PwC: Fatura Ödemek Zorlaşıyor, Çalışanlar Endişeli!

PwC, “Küresel İşgücü Umutları ve Korkuları 2023” başlıklı bir rapor yayımladı. Rapora göre, PwC’nin anketine katılan çalışanların dörtte biri, zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle nakit sıkıntısı çektiklerinden dolayı önümüzdeki 12 ay içinde iş değiştirmeyi planlıyor. Geçen yıl yapılan ankette ise bu oran yüzde 19 olarak belirlenmişti.

Ankete katılan çalışanların yaklaşık yüzde 42’si, artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmak için maaş zammı talep etmeyi planladıklarını ifade etti. Bu oran, geçen yılki ankete kıyasla yüzde 35’ten artmış durumdadır.

46 ülkede 54.000 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 46’sı, her ay faturalarını ödemekte zorlandıklarını veya çoğu zaman ödeyemediklerini belirtti. Önceki yılın ankete göre, yüzde 47’lik bir kesim ise ay sonunda paralarının kaldığını ifade etmişti. Ankete katılan her beş işçiden biri birden fazla işte çalıştığını ve bunların yüzde 69’unun ek gelir sağlamak amacıyla bu şekilde çalıştığını belirtti.

Raporda öne çıkan bulgular ise şunlar:

Z Kuşağı Endişeli

Çalışanların üçte biri, şirketlerinin mevcut gidişatını sürdürmesi halinde on yıl içinde ekonomik olarak ayakta kalamayacağını ifade etti. Özellikle Z kuşağı çalışanlarının yüzde 49’u, şirketlerinin bir on yıl daha değişmeden hayatta kalamayacağını düşündüklerini belirtti.

Bazı bölgelerde durgunluk endişeleri ve artan işsizliklere rağmen, katılımcıların yüzde 26’sı önümüzdeki 12 ay içinde işlerini değiştirebileceklerini söyledi. Bu oran, geçen yıl gerçekleştirilen ankette ise yüzde. Rapora göre özellikle Z kuşağı ve Y kuşağı çalışanların iş değiştirmeyi planlama oranlarının daha yüksek olduğu gözüküyor.

Dünya Genelinde, Çalışanların %14’ü Fatura Ödemekte Zorlanıyor.

Dünya genelindeki çalışanların yüzde 14’ü, her ay faturalarını ödemekte zorlandığını belirtirken, yüzde 42’si masraflarını karşıladıktan sonra çok az veya hiç parasının kalmadığını ifade etti.

Ankete katılan her beş kişiden biri, asıl işinin yanı sıra ek işlerde çalıştığını söyledi.

Çalışanların yüzde 53’ü, işlerinin uzmanlık eğitimi gerektirdiğini ifade etti.

Çalışanlar Yapay Zekadan Korkmuyor

Yapay zeka kaynaklı iş kaybı endişelerine rağmen, ankete katılanların yapay zekanın olumlu etkilerinden daha sık bahsettiği görüldü. Katılımcıların %31’i, yapay zekanın işyerinde üretkenliği ve verimliliği artıracağını düşündüklerini ifade etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx